Author Archives: חרשן

על החיבור בפסיכומטרי

אחרי שלושה עשורים של שאלות אמריקניות בלבד, יידרשו מעתה התלמידים גם למשימת חיבור בן 50-25 שורות: "כך יימנע תהליך רידוד השפה". כמו כן יושמטו הפרקים של "שיכול אותיות" ו"מילים וביטויים".


הקשר בין תואר אקדמי לשוק העבודה

משה מיודובניק, מנהל בית ספר "חרשן" לבגרות ופסיכומטרי, מסביר: "סמל סטטוס מרמז על מעמדו של אדם. תואר אקדמי נראה מושלם להגדרה זו. נראה שתואר אקדמי נחשב כסמל סטטוס, בעיקר בעיני אלו שטרם השיגו את התואר".


סטודנטים נבחנים במיצ"ב

חשבתם שרק תלמידים בחטיבת הביניים מתקשים להתמודד עם המיצ"ב ? בואו תראו מה עשו 8 סטודנטים.


חרשן אצל אורנה דץ

חרשן בתכניתה של אורנה דץ "כל בוקר":


רוסלנה רודינה חרשנית

גם רוסלנה לא מוותרת על הפסיכומטרי בחרשן. השמועה אומרת שבקרוב תהייה לאייל גולן פסיכולוגית צמודה..


טום קשתי חרשן!

טום קשתי מספר על קורס האנגלית שלקח בבית ספר חרשן בתל אביב


3

חידת קוד הכספת

קוד כספת מורכב מ- 5 ספרות. הספרה הראשונה משמאל היא 5, וכל ספרה גדולה מהספרה השמאלית לה. מהו קוד הכספת?


4

מהו הביטוי המסתתר?

איזה ביטוי מסתתר בשורה הבאה?

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,M,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z


2

חידה: הקורס לאומנויות לחימה

בקורס לאומנויות לחימה נדרש כל משתתף לעבור 5 בחינות. הסיכוי לעבור את הבחינה הראשונה הוא 1, הסיכוי לעבור את הבחינה השנייה הוא 21  , הסיכוי לעבור את הבחינה השלישית הוא  31 , וכן הלאה עד לחמישית.

מה הסיכוי של תלמיד לעבור בחינה אחת בלבד ולהיכשל בכל היתר?


מי היא?

היא נמצאת בעבר ובעתיד, אך בהווה אינה קיימת. היא לא בימין ולא בשמאל, רק באמצע היא ניצבת. מי היא?