הכל על בגרות

כל מה שרציתם לדעת על הכנה לבגרות ולא העזתם לשאול 🙂

יש לשים לב כמובן כי תנאים יכולים להשתנות ויש לעקוב אחר שינויים הן דרך בתי הספר, הן דרך פרסומי משרד החינוך, הן דרך אתר אגף הבחינות במשרד החינוך.

לאתר אגף הבחינות של משרד החינוך לחצו כאן

 

(בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין כללי משרד החינוך יקבע זה שבכללי משרד החינוך)

1. מה התנאים לקבלת תעודת בגרות? מקצועות "חובה" ומקצועות "בחירה" והמסגרת ההגיונית מאחורי תנאי קבלת תעודת בגרות?

2. האם שיפור בחינת בגרות משמעה שציון אחרון קובע? או הגבוה קובע?

3. סוגי נבחן, היכן עושים את מבחן הבגרות?, היכן מזמינים בחינת בגרות?

4. ציון מבחן בגרות "תת".

התנאים לקבלת תעודת בגרות:

התנאים לקבלת תעודת בגרות הם מינימום 20 יחידות לימוד ועמידה במקצועות חובה ובחירה. חלק מהמקצועות צריכים להיות ברמה של בחינת בגרות מוגברת (4-5 יח"ל). מקצועות החובה לתעודת בגרות הינם:

1. בגרות במתמטיקה  – רמת 3-4-5  יח"ל (3 יח"ל מינימום)

2. בגרות באנגלית  – רמת 3-4-5  יח"ל (3 יח"ל מינימום)

3. בגרות בספרות  – רמת 2-5  יח"ל (2 יח"ל מינימום)

4. בגרות בתנ"ך  – רמת 2-5 יח"ל (2 יח"ל מינימום)

5. בגרות בלשון א' – רמת 1 יח"ל

6. בגרות בלשון ב' – רמת 1 יח"ל

7. בגרות בהיסטוריה א' – רמת 1 יח"ל (ניתן להשלמה ל 5 יח"ל)

8. בגרות בהסטוריה ב' – רמת 1 יח"ל (ניתן להשלמה ל 5 יח"ל)

9. בגרות באזרחות  – רמת 1 יח"ל

 

הערה חשובה! הצלחה בבחינת בגרות באנגלית 3 יח' הכנה לבגרות יכולה לאפשר קבלת תעודת בגרות אך קרוב לודאי שלא תאפשר קבלה למוסדות אקדמיים.

שיפור בגרויות

ראו פרוט על כל אחד מהמקצועות.

מקצועות הבחירה לתעודת בגרות :

ישנם די הרבה מקצועות בחירה שמוצעים ללומדים לבגרויות. לא כולם יסקרו כאן מאחר והן הנטייה של רוב הלומדים לבגרויות הינה להתמקד במספר מצומצם של מקצועות והן שרוב סוגי בחינות הבגרות מסוג מקצועות בחירה הם כאלו שהלימוד אליהם נעשה כ"מקצועות מגמה מיוחדים" בעת לימודיך בבית הספר התיכון והמגמה שאליה שוייכת.

חשוב! אמנם מבחני הבגרות במקצועות  אלו נקראים בשפה היומיומית "מקצועות בחירה" – אך חובה(!!) עליך לבצע אחד או יותר – בהתאם לסוג ונתיב תעודת הבגרות הסופית אליה שויכת ו/או שאליו שואפים. כמו כן חובה עליך להבחן בבגרות זו (או בבגרויות אלו) ברמה גבוהה, אלא אם כן ענית על התנאים המצטברים באמצעות חלק ממקצועות החובה (כך, לדוגמא, אם נבחנת והצלחת בבחינת בגרות בתנ"ך ברמת 5 יח' ובבחינת בגרות באנגלית 4 יח, יוותר לך הצורך לבצע בחינת בגרות מרשימת מקצועות הבחירה  רק לצורך השלמה ל 20 יח' מינימום – ואז החובה תהיה לקיים בחינת בגרות במקצוע בחירה ברמת 3 יח' בלבד).

1. בחינת בגרות בגיאוגרפיה  – רמת 3 או 5 יחידות

2. בחינת הבגרות במדעי החברה – רמת 3 או 5 יחידות

3. בחינת הבגרות בפיזיקה  – רמת 3 או 5 יחידות

4. בחינת בגרות בכימיה  – רמת 3 או 5 יחידות

כאמור, ישנן בחינות נוספות העונות לכלל של מקצוע מוגבר על פי הפרוט לעיל.

 

הערה חשובה! המקצועות המכונים "מקצועות בחירה" אינם רק כאלו.  למעשה, לאחר קיום והיבחנות בבגרויות המהוות את מקצועות החובה (ברמה המינימלית) יש להבחן במקצוע נוסף שעונה על שלושה תנאים (הגדרות) :

1. המקצוע הינו ברמה מוגברת

2. המקצוע הינו מתחום מקצועות, מוגדרים, שנקראים "תרבות עולם"

3. המקצוע הינו מתוך רשימה שנקראת "רשימת מקצועות בחירה מחייבת"

 

אלא שהרבה בחינות בגרות (ומקצועות בגרות) עונים על שלושת התנאים, לרבות כאלו שהם מתחום מקצועות הבחירה. כך, לדוגמא, תנ"ך א וספרות ברמת 5 יחידות עונים על שלושת ההגדרות של המקצוע הנוסף (מוגבר, תרבות עולם ובחירה מחייבת). אלא שבמקרה שכזה תעודת הבגרות המינימלית לא תגיע ל 20 יחידות (מתמטיקה 3, אנגלית 4 (בהנחה שזו רמת הבחינה שעושים), ספרות 2, תנ"ך 5, היסטוריה א 1, היסטוריה ב 1 , לשון א' 1, לשון ב' 1, אזרחות 1 = סה"כ 19 יחידות) ולכן נדרש, במקרה כזה, לבצע בחינת בגרות נוספת (אם כי לא ברמה גבוהה) מבין "מקצועות הבחירה" או להגביר ביחידה אחת נוספת את אחד ממקצועות החובה.  וזוהי רק דוגמא!

 

הכללים

1. הכללים המלאים לזכאות לתעודת בגרות מפורטים בהתייחסות פרטנית בכתובת הבאה: לחצו כאן

נציגי "חרשן" ישמחו לעמוד לרשות כל שאלה ובעיה ולתת מענה איכותי (שאינו מחליף מענה רשמי) בכל עת לעזור בתחום הכנה לבגרויות.

2. שיפור בגרויות יכול להזיק? ובכן, שיפור אינו אמור להזיק. אם יש בידך תעודת בגרות, אי אפשר "ללכת אחורה" ואי אפשר להעניש את מי שעשה עוד יותר. אם אין בידך תעודת בגרות, ככל הנראה הציון האחרון קובע.

מומלץ, בכל מקרה, לברר אם יש כללים עדכניים לנבחנים אקסטרניים או לאינטרניים, באגף הבחינות של משרד החינוך.

3. ישנם שלושה סוגי נבחנים. הראשון נקרא נבחן אינטרני והכוונה לתלמידים בתיכון שנבחנים במסגרת התיכון האינטרני. השני נקרא נבחן משנה והכוונה הכללית הינה לבוגרי תיכון אינטרניים שמבקשים להשלים ו/או לשיפור בגרויות ציונים דרך בית הספר האינטרני שבו למדו עד כיתה י"ב.  השלישי נקרא נבחן אקסטרני (חיצוני) והכוונה היא (בין היתר) לכל מי שמנהל את הזמנת השאלונים ישירות דרך משרד החינוך.

חשוב מאוד!  מעבר מסטטוס נבחן אינטרני/משנה לסטטוס נבחן אקסטרני הינו בלתי הפיך. כדאי לחקור היטב.

4. כדאי לשים לב לציוני בחינות בגרות המורכבים מכמה שאלוני מבחני בגרות. לדוגמא : מבחן (וציון) הבגרות במתמטיקה מורכב משלושה שאלונים נפרדים (כנ"ל מבחן הבגרות באנגלית, מבחן הבגרות בגיאוגרפיה ועוד ועוד). ישנם כמה דברים שראוי לזכור בהקשר זה (שיהיה לך קל יותר בחישובים). הדבר הראשון הוא שכל שאלון בחינת בגרות כזו מופיע בריכוז ציוני הבגרות כציון "תת" ולכן (דבר שני) אפשר לשפר כל שאלון בנפרד ולא חייבים לשפר את כל השאלונים.

דבר שלישי, גם אם ציון אחד השאלונים נמוך – הוא משתקלל עם השאלונים האחרים באותו המקצוע ורק הציון הסופי, המשוקלל- של כל השאלונים- הוא הציון בתעודת הבגרות. דבר רביעי, קורה ונכשלים. כישלון במבחן בגרות שמרכיב ציון בגרות במקצוע – אינו כשלון המונע קבלת תעודת בגרות ואף אינו מובא בחשבון לצורך קביעת "תקנון הקומפנסציה".

 

כדאי לך לקרוא:

לימוד לבגרויות אצלנו | השלמת בגרויות בהיבט העתידי | השלמת בגרויות- טיפים, הגיון וריאליזם