בגרות בתנ"ך

השלמת בגרויות בתנ"ך

חובה להיבחן בבחינת הבגרות בתנ"ך ברמה הבסיסית (2 יח"ל). ניתן גם להיבחן בבחינת הבגרות בתנ"ך ברמת 5 יחידות לימוד, על ידי תוספת של בחינה ב 3 יחידות לימוד.

 

ציון בגרות ברמת 5 יחידות לימוד בתנ"ך מאפשר:

1. קבלת בונוס בעת קבלה למוסדות אקדמיים.

2. "העלמת" הציון של 2 יח"ל מהממוצע (הוא ישתקלל עם הציון ב 3 יח"ל והציון שילקח בחשבון יהיה המשוקלל).

3. בגרות בתנ"ך ברמת 5 יח"ל עונה על שלושת התנאים של : מקצוע בחירה, מקצוע ברמה מוגברת ומקצוע מתחום "תרבות העולם".

לפיכך כל מחשבה על שיפור בגרות וממוצע תעודת הבגרות צריך לכלול גם אפשרות כזו (כמו, לחילופין או בנוסף – במקצוע ספרות).

יש לשים לב כי בעוד שהבחינה בתנ"ך 2 יח"ל מתאפשרת הן במועד חורף (ינואר – פברואר) והן במועד קיץ (יוני-יולי), הבחינה של 3 יח"ל מתאפשרת רק במועד קיץ (יוני-יולי).

וחוץ מזה, אם כבר לומדים תנ"ך, אז….. (דברי המורים שלנו)

לימוד תנ"ך ולימוד לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך מקנים גם את הבסיס אשר עליו נשענות ההסטוריה והתרבות של כל יהודי בכלל ושל ישראלי בפרט. מנין בא עם ישראל? איך הגיע לארץ? איך התיישב בה? התשובות טמונות בלימוד התנ"ך ובוודאי ברמה של הקורס לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך.

שורשיה של השפה העברית נעוצים בשפת התנ"ך, והם הבסיס גם לעברית המדוברת כיום.

הפילוסופיה של היהדות וערכי המוסר של הנביאים – כל אלה מועברים אלינו מהאבות המייסדים באמצעות התנ"ך (והחומר לבחינת הבגרות בתנ"ך). כל הידע וכל הערכים האלה נרכשים על ידי לימוד התנ"ך וע"י עמידה בבחינת הבגרות בתנ"ך, שהיא הבסיס המשותף (בין אם נרצה זאת ובין אם לא) לכל יהודי וישראלי המעוניין להכיר את שורשיו.

יש לצרף מעשה למחשבה ולשים את הלימוד לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך בעניין ובציפיה.

השלמת בגרות בתנ

דפים נוספים שרלוונטים לנושא:

השלמת בגרויות, כל מה שרציתם לדעת על בגרות, לימוד בגרות אצלנו, חטיבת המידע והיעוץ.

לימודי פסיכומטרי