Monthly Archives: דצמבר 2013

חידת קוד הכספת

קוד כספת מורכב מ- 5 ספרות. הספרה הראשונה משמאל היא 5, וכל ספרה גדולה מהספרה השמאלית לה. מהו קוד הכספת?


מהו הביטוי המסתתר?

איזה ביטוי מסתתר בשורה הבאה?

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,M,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z


חידה: הקורס לאומנויות לחימה

בקורס לאומנויות לחימה נדרש כל משתתף לעבור 5 בחינות. הסיכוי לעבור את הבחינה הראשונה הוא 1, הסיכוי לעבור את הבחינה השנייה הוא 21  , הסיכוי לעבור את הבחינה השלישית הוא  31 , וכן הלאה עד לחמישית.

מה הסיכוי של תלמיד לעבור בחינה אחת בלבד ולהיכשל בכל היתר?


מי היא?

היא נמצאת בעבר ובעתיד, אך בהווה אינה קיימת. היא לא בימין ולא בשמאל, רק באמצע היא ניצבת. מי היא?


חידת הכניסה למלון

בכניסה למלון ניצבים שני שומרים – אחד שקרן והשני דובר אמת, כשלא ידוע מי דובר אמת ומי משקר. תייר הנכנס ללובי מעוניין לברר היכן ממוקמים השירותים- האם בצד ימין או בצד שמאל של הלובי. כיצד יוכל התייר, בעזרת שאלה אחת שישאל את אחד השומרים, לדעת בבירור באיזה צד נמצאים השירותים?


דן ויצחק הלכו במדבר

דן ויצחק הלכו במדבר- לדן היו 3 ככרות לחם וליצחק 2 ככרות לחם (כולם באותו גודל). בדרכם פגשו נווד שלא היה לו אוכל כלל, ולפיכך ישבו השלושה לאכול את 5 הכיכרות, כשהם מחלקים אותם ביניהם שווה בשווה.

לאחר שנפרדו נתן הנווד 5 ₪ לדן וליצחק, כתשלום על הארוחה. דן טען שהוא צריך לקבל 3 ₪ מהסכום ויצחק 2 ₪, בהתאם ליחס בין כיכרות הלחם שכל אחד מהם הביא. יצחק טען מנגד שכיוון שחלקו הכל שווה בשווה, כל אחד צריך לקבל 2.5 ₪.

חברם יהודה ששמע את הויכוח טען ששניהם טועים והסביר להם כיצד יש לחלק ביניהם את הכסף. דן ויצחק השתכנעו בצדקתו של יהודה וחלקו את הכסף בהתאם. מה הסביר יהודה?


ערכו של הביטוי


חידת היעה (חידת גפרורים)


חידת התולעת

תולעת עולה מתחתית הבקבוק למעלה. ידוע כי בכל יום היא עולה 2 ס"מ ובלילה מחליקה ס"מ אחד למטה. אם גובה הבקבוק 10 ס"מ, תוך כמה ימים תגיע התולעת לפי הבקבוק?


מהו האיבר הבא בסדרה?

מהו האיבר הבא בסדרה ומדוע?

84,65,76……