Monthly Archives: מאי 2014

ליטל סמדג'ה חרשנית

את הידיעה הבאה אין לנו ספק שאלצ'קו ישמח לקרוא:

לחצו לכתבה: ליטל סמדג'ה חרשנית


השאפות (החרשניות) של הפסיכומטרי

גם חרשניות וגם יפות..

לחצו לכתבה: השאפות של הפסיכומטרי


על החיבור בפסיכומטרי

אחרי שלושה עשורים של שאלות אמריקניות בלבד, יידרשו מעתה התלמידים גם למשימת חיבור בן 50-25 שורות: "כך יימנע תהליך רידוד השפה". כמו כן יושמטו הפרקים של "שיכול אותיות" ו"מילים וביטויים".


הקשר בין תואר אקדמי לשוק העבודה

משה מיודובניק, מנהל בית ספר "חרשן" לבגרות ופסיכומטרי, מסביר: "סמל סטטוס מרמז על מעמדו של אדם. תואר אקדמי נראה מושלם להגדרה זו. נראה שתואר אקדמי נחשב כסמל סטטוס, בעיקר בעיני אלו שטרם השיגו את התואר".


סטודנטים נבחנים במיצ"ב

חשבתם שרק תלמידים בחטיבת הביניים מתקשים להתמודד עם המיצ"ב ? בואו תראו מה עשו 8 סטודנטים.


חרשן אצל אורנה דץ

חרשן בתכניתה של אורנה דץ "כל בוקר":


רוסלנה רודינה חרשנית

גם רוסלנה לא מוותרת על הפסיכומטרי בחרשן. השמועה אומרת שבקרוב תהייה לאייל גולן פסיכולוגית צמודה..


טום קשתי חרשן!

טום קשתי מספר על קורס האנגלית שלקח בבית ספר חרשן בתל אביב