הנחיות משרד החינוך להמרת שאלונים לנבחני משנה

המרת שאלונים במתמטיקה לנבחני משנה בוגרים במעבר למתכונת הצבירה

1) נבחן משנה בוגר, אשר נבחן בעבר במתכונת הישנה והמעוניין לשפר את ציונו באותה רמה אשר בה נבחן בעבר, יכול לעשות זאת בהתאם למסמך המופיע באגף הבחינות בקישור : לחצו כאן

2) נבחן משנה בוגר, אשר נבחן בעבר במתכונת הישנה והמעוניין להיבחן ברמה גבוהה יותר, או נמוכה יותר  (נבחן ברמת 3 יח"ל ומעוניין להיבחן ברמת 4 יח"ל או להפך. או נבחן ברמת 4 יח"ל ומעוניין להיבחן ברמת 5 יח"ל או להפך)  חייב להיבחן על כל השאלונים בשיטת הצבירה המתאימים לרמה בה הוא רוצה להיבחן.