רישום מאוחר נבחנים אינטרניים

ההרשמה לבחינות הבגרות, שתתקיימנה במועד חורף תשע"א (2011), הסתיימה.
נבחני משנה בוגרים, שאיחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות בחורף תשע"א (2011) יוכלו להירשם ולהיבחן במרכז הבחינה הגמיש (מרב"ג). בסיום הרישום יקבל הנבחן מידע כתוב על מקום הבחינה ומועדה.
המרב"ג פועל כשירות מיוחד. ככזה, הוא מצריך היערכות נפרדת וייחודית, המאפשרת זמינות מיידית להיבחנות. לפיכך, לא ניתן ליישם במסגרת היבחנות זו כל התאמה בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה. ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה.
במרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים החיצוניים בכתב המופיעים בלוח המועדים.
לבחינה באנגלית: יש להצטייד במקלט רדיו תדרי FM  ו-AM  הכולל סוללות. לא יותר שימוש במכשירי MP3 / MP4.
לתשומת לבכם:
מועדי הבחינות פורסמו בחוזרים לבתי-הספר וגם באתר האינטרנט של אגף הבחינות במשרד החינוך. ההרשמה במרב"גים מתקיימת בכל יום הרשמה, רק לבחינות המתקיימות ביום שלמחרת.
נוהל ההרשמה:
1. נבחן המעוניין להיבחן במרב"ג (מרכז בחינה הגמיש) צריך להגיע לביה"ס לקבלת טופס –
הרשמה לבחינות משנה (9587), על מנת שתסייעו לו בקביעת סמל השאלון המדויק שעליו להיבחן בו.
2. במרב"ג ניתן להרשם עפ"י הזמנים הבאים:
* יום לפני כל בחינה בין השעות 8:00-16:00.
* לבחינות המתקיימות ביום א', תתקיים ההרשמה ביום ו' שלפניו בין השעות 8:00-12:00.
3. בבואו להירשם במרב"ג חייב הנבחן להציג תעודת זהות (או דרכון בר-תוקף), שובר תשלום וכן את טופס ההרשמה (9587) שיימסר לו ע"י בית-הספר.
4. מחיר היבחנות בכל יחידת לימוד הינו: 60 ₪. למעט השאלונים במתמטיקה: 35005 ו-35006 ובאנגלית: 16106 ו- 16107, שמחירם 120 ₪ לשאלון. על תשלומים שישולמו במסגרת זו לא יינתן החזר, ולא תתקיים התחשבנות כספית על פעולות תשלום קודמות.
ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום שובר בבנק הדואר ובהצגת השובר המשולם בעת ההרשמה.
רצוי להקדים את ביצוע ההרשמה ולשלם באמצעות השובר טרם הגעה לרישום, כדי להשלים את תהליך ההרשמה במלואו עד השעה הנקובה. בנוסף, מומלץ לשלם בשובר תשלום נפרד עבור כל יום בחינה.

נבחנים שלא ישלימו את התהליך במלואו עד השעה הנקובה, לא יורשו להיבחן.

להלן רשימת מרכזי הרישום למרב"ג:
המרב"ג
כתובת
טלפון בשלוחה
תחבורה ציבורית
ירושלים – שלוחת הבחינות האקסטרנית
רח' כנפי נשרים 24, גבעת שאול,
ירושלים
6515913- 02
קווי אוטובוס – 15,60,74 מתחנה מרכזית
ת"א והמרכז- עירוני ז', תל-אביב-יפו
רח' חידושי הרי"ם 10, ת"א
6164022- 03
קווי אוטובוס – 26,42,44 מתחנה מרכזית ת"א
חיפה- בי"ס תיכון עירוני א'
רח' תל אביב 27, חיפה ליד קופת-חולים לין
8645584- 04
כל קווי האוטובוס והרכבת המגיעים לתחנה המרכזית הישנה בת-גלים
טבריה- אורט במעלה שש-שנתי
אשכול פיס למדעים ולאמנויות
מורדות טבריה, טבריה
8645584- 04
קווי אוטובוס של חברת קונקס – 4,6
באר שבע- שלוחת הבחינות האקסטרנית
שד' שז"ר 21, בית נועם, קומה 6, באר שבע
6283291- 08
קו אוטובוס 5 מתחנה מרכזית
אשדוד- מקיף ח'
רח' ברק בן אבינועם 10, אשדוד
6283291- 08
קו אוטובוס 5 מתחנה מרכזית
לפרטים נוספים :
שלוחת ירושלים- רח' כנפי נשרים 24, גבעת שאול, ירושלים, טל:6515913- 02
שלוחת ת"א והמרכז- רח' עמל 48, קרית אריה, פתח תקווה, טל: 6164022- 03
שלוחת חיפה והצפון- רח' ביאליק 3, בית מנהל הנדסה (קומה 9), חיפה, טל: 8645584- 04
שלוחת באר שבע והדרום- שד' שז"ר 21, בית נועם (קומה 6), באר שבע, טל:
 6283291- 08