רישום מאוחר נבחנים אקסטרניים

נבחנים אקסטרניים 

הרשמה במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) – מועד חורף תשע"א (2011) לנבחנים אקסטרנים ולנבחני משנה בוגרי תיכון

מרכז הבחינה הגמיש – נבחנים חיצונים (אקסטרנים) ונבחני משנה בוגרים, שאחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות בחורף תשע"א (2011), יוכלו להירשם במרכז הבחינה הגמיש (מרב"ג) רק לשאלוני הבחינות החיצוניים בכתב המופיעים בלוח המועדים. בסיום הרישום יקבל הנבחן מידע כתוב על מקום הבחינה ומועדה.

*  מועדי הבחינות פורסמו בחוזרים לבתי-ספר, בשלוחות לנבחנים האקסטרנים ובאתר האינטרנט של אגף הבחינות במשרד החינוך בקישור
*   נבחן הניגש לבחינה במרב"ג, חייב להציג במעמד הרישום ובזמן הבחינה, תעודת זהות או דרכון בר-תוקף. נבחנים במדים יוכלו להזדהות באמצעות תעודת קצין, פנקס-חוגר או תעודת שוטר. תעודות אחרות לא יוכרו כמסמך מזהה.
*  נבחן אקסטרני הניגש להיבחן במרב"ג הוא האחראי הבלעדי להגדרת סמל השאלון שבו הוא מבקש להיבחן.
*  נבחן משנה בוגר הניגש להירשם במרב"ג חייב להציג טופס הרשמה (9587) שיימסר לו ע"י בית-הספר בו למד. רצוי להצטייד בשובר תשלום מבית-הספר – שובר נפרד עבור כל בחינה. את השוברים כדאי לשלם בטרם הגעה לרישום במרב"ג.
*  נבחן המבקש להיבחן בשאלון אקסטרני ואינו בעל תיק נבחן בשלוחת הבחינות חייב יהיה לשלם את דמי פתיחת התיק במעמד ההרשמה ולפתוח תיק נבחן במהלך השבוע שלאחר הבחינה הראשונה בה נבחן במרב"ג. אי פתיחת התיק בזמן תגרור ביטול ציוני הבחינות.
*  במרב"ג ניתן להירשם על-פי הזמנים הבאים:
–  יום שלפני הבחינה בין השעות 8:00-16:00.
–  לבחינות המתקיימות ביום ראשון תתקיים הרשמה ביום שישי שלפניו בין השעות 8:00-12:00
 *  ההרשמה במרב"גים מתקיימת בכל יום הרשמה, רק לבחינות המתקיימות ביום שלמחרת.
*  על הנבחנים במקצוע אנגלית להצטייד במקלט רדיו בעל תדרי AM ו-FM הכולל סוללות. לא יותר שימוש במכשירי  MP3 / MP4.
*  המרב"ג פועל כשירות מיוחד המצריך היערכות נפרדת וייחודית המאפשרת זמינות מיידית להיבחנות.
 לפיכך, במסגרת הבחינות במרב"ג לא ניתן ליישם התאמת דרכי היבחנות לנבחנים לקויי למידה.
התעריפים במרב"ג:
מחיר היבחנות על כל יחידת לימוד הינו: 60 ₪. למעט השאלונים (עפ"י מודל הצבירה) 16106, 16107, 305, 306 באנגלית ושאלונים 35005, 35006, 405, 406 במתמטיקה, שמחירם 120 ₪ לכל שאלון.
עלות פתיחת תיק נבחן אקסטרני: 254 ₪.
על תשלומים שישולמו במסגרת זו לא יינתן החזר, ולא תתקיים התחשבנות כספית על פעולות תשלום קודמות.

*  ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום שובר בבנק הדואר ובהצגת השובר המשולם בעת ההרשמה. רצוי להקדים את ביצוע ההרשמה ולשלם באמצעות השובר טרם ההגעה לרישום, וזאת כדי להשלים את תהליך ההרשמה במלואו עד השעה הנקובה.

 

המרב"ג
כתובת
טלפון בשלוחה
תחבורה ציבורית
ירושלים – שלוחת הבחינות האקסטרנית
רח' כנפי נשרים 24, גבעת שאול,
ירושלים
6515913- 02
קווי אוטובוס – 15,60,74 מתחנה מרכזית
ת"א והמרכז- עירוני ז', תל-אביב-יפו
רח' חידושי הרי"ם 10, ת"א
6164022- 03
קווי אוטובוס – 26,42,44 מתחנה מרכזית ת"א
חיפה- בי"ס תיכון עירוני א'
רח' תל אביב 27, חיפה ליד קופת-חולים לין
8645584- 04
כל קווי האוטובוס והרכבת המגיעים לתחנה המרכזית הישנה בת-גלים
טבריה- אורט במעלה שש-שנתי
אשכול פיס למדעים ולאמנויות
מורדות טבריה, טבריה
8645584- 04
קווי אוטובוס של חברת קונקס – 4,6
באר שבע- שלוחת הבחינות האקסטרנית
שד' שז"ר 21, בית נועם, קומה 6, באר שבע
6283291- 08
קו אוטובוס 5 מתחנה מרכזית
אשדוד- מקיף ח'
רח' ברק בן אבינועם 10, אשדוד
6283291- 08
קו אוטובוס 5 מתחנה מרכזית

 

לפרטים נוספים:

 שלוחת ירושלים רח' כנפי נשרים 24, גבעת שאול, ירושלים, טל': 02-6515913
 שלוחת ת"א והמרכז רח' עמל 48, קרית אריה, פתח-תקווה, טל': 03-6164022
 שלוחת חיפה והצפון רח' ביאליק 3, בית מנהל הנדסה, קומה 9, חיפה, טל': 04-8645584
 שלוחת באר-שבע והדרום שד' שז"ר 21, בית נועם, קומה 6, באר שבע, טל': 08-6283291